Życie i twórczość Poli Gojawiczyńskiej | Finezje literackie

Główne cechy pisarstwa autorki „Dziewcząt z Nowolipek”