Za króla Krakusa | Zenon Wasilewski

Pierwszy polski powojenny film lalkowy opowiada o zmaganiach podwładnych króla Krakusa z nieznającym litości smokiem