Z punktu widzenia nocnego portiera | Krzysztof Kieślowski

Reżyser pokazuje w swoim głośnym dokumencie wstrząsający przykład osobowości autorytarnej