Śnieżny wieczór | Retroteka #4

Zapraszamy na zimowy koncert pod dyrekcją Jana Emila Młynarskiego, który tym razem w muzyczną podróż zaprosił Combo Salonove oraz solistów – Urszulę Zubek i Piotra Zabrodzkiego