Rok 1939. Historia i literatura | Sierpień

Wyjazd Witolda Gombrowicza do Argentyny