Rok 1939. Historia i literatura | Listopad

Zaczyna funkcjonować hasło „Tylko świnie siedzą w kinie, co bogatsze, to w teatrze”