Jerzy Bralczyk | Notacje

„Lubiłem czytać, żeby czytać” – o zamiłowaniu do silnie zrytmizowanej poezji i nie tylko – opowiada językoznawca Jerzy Bralczyk