Nasza działalność edukacyjna skupia się wokół kilku tematów i związanych z nimi projektów realizowanych przez nas na przestrzeni ostatnich lat:

Pracownia 2.0 
Jest to cykl ogólnopolski szkoleń dla nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz poziomów nauczania. Opiera się na prezentacji najnowszych trendów edukacyjnych i obejmuje pracę warsztatową z bezpłatnymi internetowymi aplikacjami i multimediami. Co roku staramy się modyfikować program szkoleń, tak aby odpowiadał on zmieniającym się potrzebom uczestników. Zawsze jednak opiera się on na praktycznej pracy z nowymi mediami, uzupełnianej o wykłady i prezentacje.
Muzykoteka Szkolna
Jest to ogólnodostępny internetowy serwis edukacyjny, który powstał z myślą o nauczycielach, rodzicach oraz uczniach poszukujących wiedzy muzycznej. Muzykoteka Szkolna to baza materiałów dydaktycznych, informacji na temat epok, kompozytorów i instrumentów muzycznych, ale również aktualności, ciekawostki i gry, pozwalające na odkrywanie muzyki poprzez zabawę i eksperyment. Filmy edukacyjne przygotowane dla Muzykoteki Szkolnej są również dostępne w NINATECE.

Muzobus
Wakacyjny projekt Narodowego Instytutu Audiowizualnego po raz pierwszy odbył się w 2013 roku. Wraz z naszymi trenerami odwiedziliśmy 16 miast w całej Polsce, aby przeprowadzić tam nowoczesne warsztaty z podstaw rytmiki, melodyki oraz metod aktywizujących i technik montażu dźwięku.  W spotkaniach udział wzięli nauczyciele, pracownicy domów kultury, animatorzy i studenci. Zwieńczeniem ich pracy była płyta Emade vs. Miasto – utwory, które zawiera, to muzyczne obrazy Polski zmontowane przez Piotrka Waglewskiego EMADE z dźwięków zebranych przez uczestników warsztatów. Można ich posłuchać na stronie Muzykoteki Szkolnej.


Ekran 2.0
Internetowy pakiet lekcji filmowych EKRAN 2.0 jest skierowany do nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tworzą go scenariusze lekcji uzupełnione o multimedialne prezentacje z fragmentami filmów. Obejmuje zagadnienia z zakresu m. in. struktury filmu, narracji, reklamy, zniekształceń rzeczywistości w filmie, czy audiowizualności.  Może on stanowić uzupełnienie lekcji z języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie lub godziny wychowawczej. Scenariusze lekcji zostały przygotowane przez nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i korespondują z podstawą programową. EKRAN 2.powstał we współpracy z Nowymi Horyzontami Edukacji Medialnej i jest dostępny również na ich stronie.