Działania z zakresu edukacji medialnej to projekty on-line oraz działania warsztatowe. W NINATECE EDU znajdują się materiały, które dotyczą tego zagadnienia. Dodatkową pomoc stanowić mogą również scenariusze lekcji z naszego zasobu.

Dla tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją praktyczną wiedzę z zakresu edukacji medialnej Narodowy Instytut Audiowizualny przygotował cykl ogólnopolski szkoleń dla nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz poziomów nauczania, edukatorów oraz animatorów kultury PRACOWNIA 2.0. Opiera się on na prezentacji najnowszych trendów edukacyjnych i obejmuje pracę warsztatową z bezpłatnymi internetowymi aplikacjami i multimediami. Co roku staramy się modyfikować program szkoleń, tak aby odpowiadał on zmieniającym się potrzebom uczestników. Zawsze jednak opiera się on na praktycznej pracy z nowymi mediami, uzupełnianej o wykłady i prezentacje. 


Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi projektami:
- edukacja filmowa
- edukacja muzyczna
- edukacja teatralna.

Scenariusze lekcji dotyczące tego tematu, dostępne w NINATECE EDU:

Internet TAK. Uzależnienie NIE
Problem uzależnienia od internetu i mediów elektronicznych
Co za dużo to niezdrowo

EKRAN 2.0, pakiet dla gimnazjów:
EKRAN 2.0 | Teledysk
EKRAN 2.0 | Film a historia - bitwa pod Grunwaldem
EKRAN 2.0 | Rzeczywistość i iluzja
EKRAN 2.0 | Internet i film
EKRAN 2.0 | Gatunki filmowe
EKRAN 2.0 | Świat przedstawiony
EKRAN 2.0 | Animacja
EKRAN 2.0 | Przestrzeń historyczna w filmie
EKRAN 2.0 | Trzy etapy powstawania filmu
EKRAN 2.0 | Język filmu
EKRAN 2.0 | Film dokumentalny
EKRAN 2.0 | Adaptacja
EKRAN 2.0 | O roli kostiumu i stroju w kinie 
EKRAN 2.0 | Muzyka w filmie 

EKRAN 2.0, pakiet dla szkół ponadgimnazjalnych:
EKRAN 2.0 | Narracja filmowa a literacka 
EKRAN 2.0 | Film propagandowy. Cechy gatunku
EKRAN 2.0 | Scenariusz a jego literacki pierwowzór
EKRAN 2.0 | Przekazy audiowizualne
EKRAN 2.0 | Trzy etapy powstawania filmu
EKRAN 2.0 | Język filmu w ujęciu kulturoznawczym, cz. I | Budowa filmu
EKRAN 2.0 | Język filmu w ujęciu kulturoznawczym, cz. II | Plany filmowe
EKRAN 2.0 | Język filmu w ujęciu kulturoznawczym, cz. III | Punkty widzenia kamery
EKRAN 2.0 | Język filmu w ujęciu kulturoznawczym, cz. IV | Montaż
EKRAN 2.0 | Film jako źródło historyczne 
EKRAN 2.0 | Film dokumentalny. Obiektywny zapis rzeczywistości?
EKRAN 2.0 | Gatunki filmowe