W NINATECE EDU znajdują się materiały audiowizualne oraz scenariusze lekcji, które z powodzeniem można wykorzystywać podczas zajęć poświęconych zagadnieniom z zakresu edukacji filmowej. Oprócz pojedynczych scenariuszy lekcji, jest to przede wszystkim internetowy pakiet lekcji filmowych EKRAN 2.0, opracowany wspólnie z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej.

Ekran 2.0
EKRAN 2.0 to internetowy pakiet lekcji filmowych skierowany do nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tworzą go scenariusze lekcji uzupełnione o multimedialne prezentacje i fragmenty filmów. Obejmuje on zagadnienia z zakresu struktury i narracji filmowej, języka filmowego, reklamy, zniekształceń rzeczywistości w filmie czy pojęcia audiowizualności. Tematy lekcji omawiają m.in. poszczególne gatunki filmowe, elementy składowe filmu (scenariusz, montaż, produkcję, kostiumy, muzykę), możliwości wykorzystania internetu, tworzenie animacji, charakterystykę gier i teledysków. Program może stanowić uzupełnienie lekcji z języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, godziny wychowawczej lub spotkań w ramach koła zainteresowań.

Scenariusze lekcji zostały przygotowane przez nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy są jednocześnie ekspertami w dziedzinie filmu oraz edukacji filmowej. Zestaw pomocy dydaktycznych to przede wszystkim scenariusze lekcji uzupełnione o multimedialne prezentacje. Każde szczegółowo opisane zagadnienie wspierane jest  fragmentem filmu. Scenariusze zawierają materiały dodatkowe: schematy, wykresy, zdjęcia, reprodukcje malarskie, informacje o filmach, do których się odwołują. Wybrany scenariusz można zapisać w formacie PDF a następnie wydrukować lub korzystać z niego online w trakcie lekcji. Materiały zawarte w całym pakiecie odpowiadają podstawie programowej. Pakiet EKRAN 2.0 prezentuje blisko 30 scenariuszy lekcji filmowych, około 20. bloków tematycznych i ponad 120 fragmentów filmów.

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi projektami:
- edukacja medialna
- edukacja muzyczna
- edukacja teatralna.

EKRAN 2.0, pakiet dla gimnazjów:
EKRAN 2.0 | Teledysk
EKRAN 2.0 | Film a historia - bitwa pod Grunwaldem
EKRAN 2.0 | Rzeczywistość i iluzja
EKRAN 2.0 | Internet i film
EKRAN 2.0 | Gatunki filmowe
EKRAN 2.0 | Świat przedstawiony
EKRAN 2.0 | Animacja
EKRAN 2.0 | Przestrzeń historyczna w filmie
EKRAN 2.0 | Trzy etapy powstawania filmu
EKRAN 2.0 | Język filmu
EKRAN 2.0 | Film dokumentalny
EKRAN 2.0 | Adaptacja
EKRAN 2.0 | O roli kostiumu i stroju w kinie 
EKRAN 2.0 | Muzyka w filmie 

EKRAN 2.0, pakiet dla szkół ponadgimnazjalnych:
EKRAN 2.0 | Narracja filmowa a literacka 
EKRAN 2.0 | Film propagandowy. Cechy gatunku
EKRAN 2.0 | Scenariusz a jego literacki pierwowzór
EKRAN 2.0 | Przekazy audiowizualne
EKRAN 2.0 | Trzy etapy powstawania filmu
EKRAN 2.0 | Język filmu w ujęciu kulturoznawczym, cz. I | Budowa filmu
EKRAN 2.0 | Język filmu w ujęciu kulturoznawczym, cz. II | Plany filmowe
EKRAN 2.0 | Język filmu w ujęciu kulturoznawczym, cz. III | Punkty widzenia kamery
EKRAN 2.0 | Język filmu w ujęciu kulturoznawczym, cz. IV | Montaż
EKRAN 2.0 | Film jako źródło historyczne 
EKRAN 2.0 | Film dokumentalny. Obiektywny zapis rzeczywistości?
EKRAN 2.0 | Gatunki filmowe

Pozostałe scenariusze:
Dyktator, reż. Charles Chaplin
Wielkie kino – historia polskiej szkoły filmowej
Yes-Meni naprawiają świat, reż. Andy Bichlbaum, Mike Bonanno
Jabłka Adama, reż. Anders Thomas Jensen
Popiół i diament, reż. Andrzej Wajda
Twardziel Detleya Bucka i nauka asertywności
Bracia Karamazow, reż. Peter Zelenka
Twardziel Detleya Bucka – wokół stereotypów
Pies Andaluzyjski, Dyskretny urok burżuazji, reż. Luis Buñuel
Danton, reż. Andrzej Wajda
Dyktator, reż. Charles Chaplin
Powiększenie, reż. Michelangelo Antonioni
Po-lin. Okruchy pamięci, reż. J. Dylewska
Wyjście przez sklep z pamiątkami, reż. Banksy
Człowiek z marmuru, reż. Andrzej Wajda – rzeczywistość PRL-u
Człowiek z marmuru, reż. Andrzej Wajda – propaganda w filmie
Twardziel Detleya Bucka – waga wyboru
Jerzy Skolimowski – znaki szczególne reżysera
Człowiek z marmuru, reż. Andrzej Wajda
Tlen, Iwan Wyrypajew – sylwetka reżysera

Między pięknem a prawdą dokumentu – analiza filmów Marcela Łozińskiego