Pieśni walki podziemnej | opinie


„Dla ludzi, którzy przeżywali i doświadczali na własnej skórze barbarzyństwa «kultury» germańskiej w ostatniej wojnie, dla ludzi, którzy czy to byli świadkami bohaterskich wysiłków podziemia czy to sami w nich uczestniczyli – pieśni te są czymś więcej aniżeli zwykłe utwory tej czy innej treści. Toteż trudno jest charakteryzować je pod kątem kryteriów czysto muzycznych, trudno podchodzić do nich na zimno ze skalpelem analizy. […] Pieśni te pisane podówczas bezimiennie zrosły się z walczącą Warszawą, zaokrągliły niejako ten wielki etap Warszawy walczącej od tej chwili już nie tylko bronią, ale i pieśnią – pieśnią, która na odwrót stawała się hasłem i zachętą do walki z barbarzyństwem”.

(Roman Haubenstock, Pieśni walki podziemnej, „Ruch Muzyczny” 1948, nr 3, s. 20)