Muzyczka II | opinie


„Trzy trąbki, trzy puzony, dwa fortepiany i perkusja przytłaczają salę masą decybeli. Bardzo to wszystko proste. Tak prosty może być tylko spontaniczny odruch twórczy, pomysł tego uporczywie powtarzanego motywu, który składa się bodaj z czterech dźwięków w obrębie małej tercji. Ostre, sekundowe tarcia trąbek, trwające długo, może za długo. Silny atak perkusji, po którym motyw podejmują puzony, i wreszcie tutti, powoli zsuwające się po skali, oddające głos fortepianom. Tyle w tym witalności, blasku i siły, że nim rozsadza ramy krótkiego utworu: wydaje się, że to tylko fragment jakiejś wielkiej całości. Również zakończenie to «finał finałów»: ilość wyzwolonej tu energii jest nieproporcjonalna do rozmiarów dzieła. Ale Musiquette II porywa i znakomici muzycy orkiestry ORTF po krótkim wahaniu ulegają żądaniom publiczności i powtarzają utwór”.

(Ludwik Erhardt, Dziewięć bogatych dni, „Ruch Muzyczny” 1967, nr 21, s. 13)

posłuchaj listy utworów