I Symfonia | wypowiedzi Witolda Lutosławskiego


„Dedykowaną mu I Symfonią [Grzegorz Fitelberg] bardzo się zainteresował i bardzo się do niej zapalił, jeszcze kiedy pokazywałem mu ją we fragmentach. Niezwykle cenne było w nim to, że był zdolny do entuzjazmu, co jest wcale niekoniecznie tak częste u wykonawców. I to było ogromnie inspirujące. Bardzo wiele zawdzięczam temu, jak reagował na moje pierwsze utwory orkiestrowe”.

(Zofia Owińska, Lutosławski o sobie, Gdańsk 2010, s. 58)
posłuchaj listy utworów