Utwory młodzieńcze

Tylko opis utworu, bez pliku z nagraniem.

Opis materiału
  • Kompozytor:Witold Lutosławski
  • Tytuł oryginalny: Utwory młodzieńcze
  • Rok ukończenia: 1930
  • Obsada: różne składy
Poniższy opis dotyczy grupy utworów

Nazwą „utwory młodzieńcze” określamy tu łącznie kompozycje pisane przez Lutosławskiego jeszcze przed rozpoczęciem studiów, a potem zaginione. Razem składają się na „prahistorię” jego twórczości, znaną dziś jedynie na podstawie znikomych śladów.

W życiorysie sporządzonym przez kompozytora, gdy starał się o pracę w Polskim Radiu, pojawia się passus: „ [...] Od dziewiątego roku życia zajmuję się pracę kompozytorską” (przekreślenie jak w oryginale). Zgodnie z informacjami, których Lutosławski udzielił kiedy indziej, pierwsze poprawnie zapisane utwory skomponował jako jedenastolatek, w 1924 roku. Były to miniatury na fortepian, prawdopodobnie Preludium i Kołysanka E-dur. Wkrótce dołączyły do nich dwie sonaty na skrzypce i fortepian (1927–1928) oraz bardziej zaawansowane utwory fortepianowe: Poème (1928), Wariacje (1929) i Taniec Chimery (1930). Te trzy ostatnie Lutosławski stworzył, ucząc się już prywatnie kompozycji u Witolda Maliszewskiego. W 1930 roku powstało Scherzo – pierwszy utwór orkiestrowy przyszłego wielkiego symfonika.