Etapy twórczości

Henryk Mikołaj Górecki

 • Na podstawie:
  Adrian Thomas,
  Górecki, Kraków 1998
 • Na podstawie:
  Teresa Malecka,
  Henryk Mikołaj Górecki. Styl późny, „Res Facta Nova” nr 11, 2000
 • Na podstawie:
  Krzysztof Droba,
  hasło Górecki, Encyklopedia Muzyczna PWM, Kraków 1987