Idzie chmura, pada deszcz op. 51 na chór mieszany a cappella

Tylko opis utworu, bez pliku z nagraniem.

Opis materiału
 • Kompozytor:Henryk Mikołaj Górecki
 • Tytuł oryginalny: Idzie chmura, pada deszcz op. 51 na chór mieszany a cappella
 • Tytuły części utworu: 1. Idzie chmura, pada deszcz
  2. Gdzie to jedziesz, Jasiu
  3. Kiedy będzie słońce i pogoda
  4. Szła sierotka po wsi
  5. Czas nam do domu, dziewczyno
 • Rok ukończenia: 1984
 • Obsada: chór mieszany a cappella
 • forma tekstu: tradycyjny
 • Język tekstu: polski
Idzie chmura, pada deszcz to kolejny po Ach, mój wianku lewandowy cykl pieśni chóralnych będący opracowaniem zebranych przez Oskara Kolberga tekstów i melodii z Pomorza. Napisany został niezwłocznie po zakończeniu prac nad poprzednim zbiorem (oba powstały w marcu 1984 roku), stanowi więc niejako jego naturalną kontynuację. W tym przypadku kompozytor opracował pięć pieśni, z których tylko centralna, Kiedy będzie słońce i pogoda, utrzymana jest w żywym tempie i rytmie mazurka, w pozostałych dominuje nastrój zadumy i melancholii. 

Najciekawsza jest pieśń nr 2, Gdzie to jedziesz, Jasiu?, która wcześniej została opracowana przez Karola Szymanowskiego (cykl Dziewięć pieśni polskich, 1926) i Witolda Lutosławskiego (cykl Dziesięć polskich pieśni ludowych na tematy żołnierskie, 1951). Górecki w ciekawy sposób oddał tutaj dialog dziewczyny i jadącego na wojnę chłopca, różnicując poszczególne frazy w zakresie metrum i wyrazu – słowa dziewczyny ujęte są w metrum 2/4, chłopiec zaś odpowiada jej w metrum trójdzielnym (3/4). Co więcej, kompozytor subtelnie różnicuje te fragmenty pod względem harmonicznym, wzmacniając w ten sposób ekspresję i podkreślając smutny nastrój pieśni, wynikający z nieuchronnego rozstania kochanków.

Konteksty


Adrianowi Thomasowi wyjaśniał Górecki powody swej fascynacji muzyką ludową Pomorza, przytaczając tekst jednej z wykorzystanych w zbiorze pieśni.