Alfabet - Witold Lutosławski

‹ wróć do całego alfabetu

Zespolony akord

Inaczej agregat, współbrzmienie powstałe przez nałożenie na siebie kilku akordów prostych, stanowił jakość charakterystyczną dla harmoniki Lutosławskiego w jego dojrzałej twórczości. Poszczególne akordy wchodzące w skład akordu zespolonego kompozytor chętnie rozdzielał pomiędzy różne rejestry (pasma harmoniczne) w celu wydobycia odpowiednich jakości brzmieniowych danych grup instrumentów. Wedle zasady, że „w muzyce nie powinno być obojętnych dźwięków”, Lutosławski zawsze stosował te pomysły z myślą o ich brzmieniowej konkretyzacji.