Alfabet - Witold Lutosławski

‹ wróć do całego alfabetu

Użytkowa muzyka

Stanowiła główne źródło utrzymania Lutosławskiego w okresie powojennym. Tworzył wówczas nie tylko popularne piosenki (pisane pod pseudonimem Derwid) czy muzykę do sztuk teatralnych i audycji radiowych, lecz także piosenki dla dzieci oraz drobne utwory fortepianowe, w większości oparte na folklorze, powstałe w celach dydaktycznych (np. Melodie ludowe, Bukoliki). Kompozycje Lutosławskiego zaliczane do nurtu dziecięcego są wciąż powszechnie wykorzystywane w edukacji muzycznej.