Alfabet - Henryk Mikołaj Górecki

‹ wróć do całego alfabetu

Staropolska muzyka

Źródło wielu inspiracji i myśli muzycznych Góreckiego. W swoich dziełach stosował cytaty („dosłowne” zapożyczenia z muzyki dawnej), jak i stylizacje (dokładniej – archaizacje). Ważnym punktem odniesienia była dla kompozytora pieśń Bogurodzica. Napisał również utwór na orkiestrę zatytułowany Muzyka staropolska, w którym wykorzystał motywy zaczerpnięte ze słynnych polskich zabytków muzycznych – organum Benedicamus Domino zapisanego w Antyfonarzu Klarysek ze Starego Sącza oraz pieśni Już się zmierzcha Wacława z Szamotuł.