Alfabet - Krzysztof Penderecki

‹ wróć do całego alfabetu

Sonoryzm

Technika sonorystyczna polega na takim kształtowaniu muzycznego przebiegu, aby nadrzędną rolę pełniły jakości brzmieniowe. Chociaż w większości dzieł II połowy XX wieku brzmienie zasadniczo się emancypuje, to w muzyce polskiej lat 60. sposób jego traktowania nabrał specyficznych cech: rodzime kompozycje sonorystyczne wyróżniało szczególne nasycenie glissandami, klasterami i ostrymi kontrastami, a także stosowanie niekonwencjonalnych środków artykulacyjnych i poszerzenie możliwości ekspresyjnych tradycyjnych instrumentów. Wczesne dzieła Krzysztofa Pendereckiego są znakomitą manifestacją tej techniki.