Alfabet - Krzysztof Penderecki

‹ wróć do całego alfabetu

Socrealizm liturgiczny

Ukuty przez Stefana Kisielewskiego termin, mający określić powstające od lat 70. w muzyce polskiej wielkie dzieła wokalno-instrumentalne odwołujące się do tradycji religijnej. Posiadają one uproszczoną formę i język dźwiękowy, dzięki czemu w sposób bardziej bezpośredni mogą trafiać do szerokiego grona odbiorców. Aspektem, który wpływa na odbiór takiego utworu, jest przede wszystkim jego pozamuzyczna sfera odniesień. Łatę dzieła spod znaku socrealizmu liturgicznego przypięto m.in. Polskiemu Requiem Krzysztofa Pendereckiego.