Alfabet - Krzysztof Penderecki

‹ wróć do całego alfabetu

Skandale

Licznie towarzyszyły kolejnym prawykonaniom kompozycji Pendereckiego. Po pierwsze, dotyczyły dzieł – ze względu na brutalność brzmienia – awangardowych i nowatorskich, jak to miało miejsce w przypadku Anaklasis, gdy w Donaueschingen, po negatywnej reakcji publiczności, dyrygent Hans Rosbaud zdecydował się powtórzyć wykonanie utworu. Po drugie, towarzyszyły dziełom – z uwagi na przypisywany im artystyczny epigonizm i anachronizm – bardziej tradycyjnym, jak choćby podczas festiwalu Warszawska Jesień w 2002 roku, na którym zaprezentowany został Koncert fortepianowy „Zmartwychwstanie”.