Alfabet - Henryk Mikołaj Górecki

‹ wróć do całego alfabetu

Serializm

Jak dla większości polskich kompozytorów lat 60., tak i dla Góreckiego jest to istotny i inspirujący do indywidualnych poszukiwań sposób tworzenia struktur muzycznych. O ile Witold Lutosławski i Krzysztof Penderecki używali go przede wszystkim do regulowania porządku wysokości dźwięku (co nazywa się dodekafonią albo dwunastotonowością), o tyle Górecki próbował stosować procedury serialne do innych elementów muzyki, np. do rytmu i dynamiki. Wraz z upływem czasu kompozytor coraz częściej odchodził jednak od nowoczesnych technik w stronę dźwiękowej prostoty.