Alfabet - Henryk Mikołaj Górecki

‹ wróć do całego alfabetu

Sacrum

Po okresie awangardowym nastąpił w twórczości Góreckiego zwrot ku tradycji – w tym do nasyconej pierwiastkiem religijnym twórczości wokalno-instrumentalnej i chóralnej. Religijność i duchowość znalazły swój wyraz zarówno w subtelnych, intymnych wypowiedziach o kameralnym charakterze, jak i w monumentalnych dziełach wielkoobsadowych. Kompozytor odwołuje się zarówno do lokalnych, jak i uniwersalnych tradycji religijnych, wiele jego dzieł odnosi się do kultu Maryi (np. Ad Matrem). Twórczość z tego kręgu charakteryzuje całkowicie odmienny od awangardowego język muzyczny.