Alfabet - Krzysztof Penderecki

‹ wróć do całego alfabetu

Sacrum

Podjęcie przez Pendereckiego w latach 60. tematów religijnych było w ówczesnym kontekście politycznym nie lada wyzwaniem, jednak dzięki ugruntowanej pozycji w świecie muzyki współczesnej kompozytor mógł sobie na to pozwolić. Choć stworzył imponującą liczbę kompozycji wokalno-instrumentalnych o tematyce religijnej, zarówno opartych na tekstach biblijnych, jak i dotykających sfery sacrum w sposób niejako pośredni (np. w operach), kluczowym w jego dorobku dziełem tego typu pozostaje Pasja wg św. Łukasza skomponowana na zamówienie Westdeutscher Rundfunk w Kolonii na uczczenie obchodów 700-lecia katedry w Münster, a prawykonana w 1966 roku.