Alfabet - Witold Lutosławski

‹ wróć do całego alfabetu

Realizm socjalistyczny

W muzyce polskiej został proklamowany po zjeździe w Łagowie w 1949 roku. Pod hasłem walki z „burżuazyjną” i „zdegenerowaną” sztuką formalistyczną usankcjonowano powrót do muzyki zrozumiałej, dostępnej dla mas, „pożytecznej” społecznie. Strażnikami doktryny stali się m.in. Władysław Sokorski i Zofia Lissa. W referacie Rola prawdy w sztuce, wygłoszonym przez Lutosławskiego podczas Kongresu Kultury w Warszawie w 1981 roku, kompozytor podkreślił destruktywną rolę i opłakane skutki okresu stalinizmu dla polskiej muzyki tamtych czasów.