Alfabet - Witold Lutosławski

‹ wróć do całego alfabetu

Przeszłość muzyczna

Tradycja nie była Lutosławskiemu obojętna i traktował ją z należytym szacunkiem – zwłaszcza Bacha, Chopina, Beethovena, Haydna oraz Debussy’ego. Bez niej nie byłoby możliwe stworzenie fundamentów własnej twórczości: muzyka ta, jak twierdził kompozytor, ożywiała jego wyobraźnię.