Alfabet - Henryk Mikołaj Górecki

‹ wróć do całego alfabetu

Przeszłość muzyczna

Upodobanie do muzyki średniowiecza i renesansu objawia się u Góreckiego już na poziomie tytułów utworów, a przede wszystkim – poprzez nawiązania do „zamierzchłych” form. Poszczególne części I Symfonii mają na przykład nazwy: Inwokacja, Antyfona, Chorał i Lauda, w wielu dziełach pojawiają się również cytaty z dawnych dzieł oraz chorału (jak choćby w Muzyce staropolskiej). Niekiedy kompozytor wprowadza celowo archaizacje, naśladując charakterystyczne dla dawnych stylów elementy i tworząc tym samym szczególne zestawienie tego, co w muzyce stare i nowe. Bezpośrednie lub pośrednie nawiązania do staropolszczyzny występują w jego twórczości bardzo często, np. poprzez wplatanie w muzyczną tkankę utworów motywów Bogurodzicy.