Alfabet - Krzysztof Penderecki

‹ wróć do całego alfabetu

Profanum

Choć Pendereckiemu nieraz zwracano uwagę na heretyckie wręcz traktowanie sfery sacrum (jak np. w operze Diabły z Loudun), podejmowanie przez niego tematów tabu miało zawsze na celu jeszcze silniejsze oddziaływanie na odbiorcę i skłonienie go do refleksji nad problemami egzystencjalnymi, pytaniami o sens i prawdę. Kompozytor pokazuje w swoich dziełach, że zło przybiera różne maski, a poprzez przedstawienie świata wartości zanegowanych otwiera pole do rozważań nad kondycją współczesnego człowieka.