Alfabet - Henryk Mikołaj Górecki

‹ wróć do całego alfabetu

Polityka

W latach PRL Górecki, piastując funkcję rektora katowickiej uczelni (1975–1979), podlegał nieustannej inwigilacji i musiał konfrontować się z politycznymi naciskami, co w końcu doprowadziło go do decyzji o rezygnacji ze stanowiska, a w konsekwencji – do konfliktu z lokalną władzą. Jako kompozytor dokonał kilku ważnych gestów, świadczących o jego postawie sprzeciwiającej się ówczesnej sytuacji w Polsce, m.in. dedykując Bydgoszczy utwór Miserere, w celu upamiętnienia wydarzeń z marca 1981 roku.