Alfabet - Henryk Mikołaj Górecki

‹ wróć do całego alfabetu

Podhale

Podobnie jak Karol Szymanowski, również Górecki znalazł swój twórczy azyl u podnóża Tatr. Wynajmował przez wiele lat chatę w Chochołowie, do której uciekał przed zgiełkiem świata. Tam nauczył się prognozować pogodę i żyć w zgodzie z nieposkromioną naturą. Inspirował się w swojej twórczości góralską muzyką, mową i kulturą. Miłość kompozytora do Tatr została po jego śmierci symbolicznie upamiętniona poprzez umieszczenie na jego nagrobku skały spod Wodogrzmotów Mickiewicza.