Alfabet - Krzysztof Penderecki

‹ wróć do całego alfabetu

Nowy romantyzm

Przemiana stylu Pendereckiego, która dokonała się w połowie lat 70., interpretowana jest dwojako: w świetle zdrady awangardy i „wstecznictwa” języka muzycznego, bądź jako swego rodzaju synteza twórcza dojrzałego kompozytora. Tak czy inaczej, noworomantyczny język muzyczny Pendereckiego charakteryzuje się powrotem do takich elementów konstytuujących muzykę jak: melodia, eufoniczna harmonia, jasna konstrukcja rytmiczna i dramaturgia przywodząca na myśl dzieła Wagnera czy Mahlera.