Alfabet - Witold Lutosławski

‹ wróć do całego alfabetu

Nowatorstwo

Zarówno w zakresie formy, jak i brzmienia (aleatoryzm, technika łańcuchowa), innowacyjność u Lutosławskiego nigdy nie była celem samym w sobie, lecz polegała na dążeniu do osiągnięcia wartości trwałych. W efekcie, jako nowator, kompozytor jeszcze za życia stał się klasykiem XX wieku (i był tego w pełni świadom).