Alfabet - Krzysztof Penderecki

‹ wróć do całego alfabetu

Notacja muzyczna

Jest charakterystyczna zwłaszcza w przypadku dzieł Pendereckiego zaliczanych do nurtu sonorystycznego, kiedy kompozytor operuje w partyturach znakami graficznymi mającymi zobrazować dobierane przez niego awangardowe środki wykonawcze. Do ciekawszych przykładów notacji należą szerokie, zaczernione pasma oznaczające glissanda klasterów, zmierzające ruchem ciągłym w różnych kierunkach i aproksymatywny zapis konturu melodii danej partii, przypominający elektrokardiogram (np. Polymorphia).