Alfabet - Henryk Mikołaj Górecki

‹ wróć do całego alfabetu

Minimalizm

Z uwagi na uproszczenie języka muzycznego i redukcję środków (po odejściu od muzycznej awangardy), termin ten często pojawia się obok nazwiska Góreckiego. Należy jednak pamiętać, że nie chodzi tu o analogię do minimalizmu amerykańskiego i porównanie do takich kompozytorów jak Steve Reich, Philip Glass czy Terry Riley, lecz raczej o estetyczne pokrewieństwo z Arvo Pärtem czy Johnem Tavenerem. Poprzez obecność pierwiastka duchowego kompozytor wprowadza słuchaczy w nastrój kontemplacji, medytacji i refleksji.