Alfabet - Witold Lutosławski

‹ wróć do całego alfabetu

Matematyka

Jej obecność w życiu Lutosławskiego nie ograniczała się wyłącznie do dwuletnich studiów na Uniwersytecie Warszawskim – racjonalizm i systemowość stale determinowały jego podejście do komponowania. To z matematycznych zainteresowań wynikała fascynacja kompozytora strukturami interwałowymi i operacjami na seriach dwunastotonowych.