Alfabet - Krzysztof Penderecki

‹ wróć do całego alfabetu

Kontrapunkt

Przez rok Penderecki odbywał lekcje kompozycji pod kierunkiem Franciszka Skołyszewskiego. Poznawał wówczas surowe zasady kontrapunktu – prowadzenia linii melodycznych kompozycji wielogłosowej (polifonicznej), niezależnych od siebie w zakresie rytmu i konturu, choć powiązanych relacjami harmonicznymi. W swej dojrzałej twórczości kompozytor często odwołuje się do tradycji polifonicznej, stosując np. kanony.