Alfabet - Witold Lutosławski

‹ wróć do całego alfabetu

Estetyka

Jest możliwa do odtworzenia na podstawie wywiadów, wykładów, pism własnych (na przykład tzw. Zeszytu myśli) Lutosławskiego. To ideowa spuścizna kompozytora, ważne źródło wiedzy dla wykonawców i komentatorów jego muzyki.