Alfabet - Henryk Mikołaj Górecki

‹ wróć do całego alfabetu

Dynamizm

Jest to cecha wyrazowa wielu kompozycji Góreckiego. Może przejawiać się np. w wyraźnej pulsacji i motoryczności, akcentach, wszechstronnym wykorzystaniu perkusji czy stosowaniu gwałtownych kontrastów. Choć niekiedy dynamizm ustępuje miejsca statyczności (zwłaszcza w przypadku dzieł późniejszych), pozostaje ważną cechą indywidualnego języka muzycznego kompozytora.