Alfabet - Witold Lutosławski

‹ wróć do całego alfabetu

Dwunastotonowość

U Lutosławskiego nie jest tożsama z dodekafonią Schönberga, od której kompozytor z zasady się odżegnywał. System dwunastotonowy służył autorowi Muzyki żałobnej do konstruowania horyzontalnych i wertykalnych przebiegów dźwiękowych, miał znaczenie strukturalne oraz brzmieniowe, co było efektem licznych poszukiwań i eksperymentów na etapie prekompozycyjnym, o czym świadczą licznie pozostawione szkice kompozytora.