Alfabet - Witold Lutosławski

‹ wróć do całego alfabetu

Dwudzielna forma

Od czasu II Symfonii, w której kompozytor wprowadził dwie części: Hésitant (część przygotowująca, dosłownie „wahająca się”) i Direct (część główna, charakteryzująca się „dążeniem wprost”), układ ten pojawia się, już bez stosowania powyższego nazewnictwa, w wielu innych dziełach Lutosławskiego. Stanowi zasadę kształtującą odpowiednio percepcję słuchacza i wpływającą na dramaturgię dzieła.