Alfabet - Witold Lutosławski

‹ wróć do całego alfabetu

Cage, John

To właśnie jego Koncert fortepianowy stał się impulsem do wprowadzenia przez Lutosławskiego elementu przypadku do własnych kompozycji i stworzenia właściwej sobie techniki aleatoryzmu kontrolowanego. W geście podziękowania za inspirację polski kompozytor wysłał twórcy 4’33” rękopis Gier weneckich (1961).