Alfabet - Witold Lutosławski

‹ wróć do całego alfabetu

Bartók, Béla

Jego pamięci dedykowana jest Muzyka żałobna, która stała się biletem Lutosławskiego do międzynarodowej sławy. Muzyka Bartóka była dla polskiego kompozytora źródłem wielu inspiracji i pomysłów, do których należy m.in. umieszczanie kulminacji utworu w miejscu wyznaczonym zgodnie z zasadą złotego podziału.