Alfabet - Witold Lutosławski

‹ wróć do całego alfabetu

Akcja muzyczna

Termin ten jest często stosowany przez Lutosławskiego na określenie swoistej fabuły kompozycji, odczytywanej jedynie w kategoriach muzycznych (patrz: absolutna muzyka). Chodzi o sposób rozdysponowania i powiązania ze sobą dźwiękowych zdarzeń utworu (muzycznych wątków), który bezpośrednio oddziałuje na słuchacza, skupiając jego uwagę w procesie percepcji.