Alfabet - Henryk Mikołaj Górecki

‹ wróć do całego alfabetu

Ad Matrem

Utwór stanowi przełom i moment graniczny w twórczości Góreckiego – podczas pracy nad nim kompozytor zrezygnował ze środków awangardowych, zwracając się ku muzyce religijnej i sferze sacrum. Nawiązanie w dziele do toposu Matki, biorąc pod uwagę wczesne sieroctwo Góreckiego, nabiera silnego rysu autobiograficznego. Apostrofa do Matki Boskiej jest wyrazem głębokiej wiary i pobożności autora dzieła.