Alfabet - Witold Lutosławski

‹ wróć do całego alfabetu

Absolutna muzyka

Lutosławski wielokrotnie opowiadał się po stronie muzyki autonomicznej, mówiącej jedynie o sobie samej, choć niektóre z jego dzieł skłaniają interpretatorów do poszukiwania odniesień biograficznych i politycznych, jak np. Koncert wiolonczelowy, czy III Symfonia. Nie należy jednak mylić programowości z bagażem doświadczeń kompozytora, wpływających w danym momencie na jego twórczość – Lutosławski często podkreślał, że nawet jeśli przywiązuje jakieś pozamuzyczne treści do tworzonej muzyki, to mają one charakter ulotny i marginalne znaczenie.