Utwory radiowe

Tylko opis utworu, bez pliku z nagraniem.

Opis materiału
  • Kompozytor:Andrzej Panufnik
  • Tytuł oryginalny: Utwory radiowe
  • Rok ukończenia: 1950

Romans na małą orkiestrę symfoniczną, 1950
Mała ballada na orkiestrę, 1950
Pieśń pracy na orkiestrę, 1950
Serenada warszawska na orkiestrę, 1950
Marsz na orkiestrę, 1950

Te krótkie kompozycje odnaleziono w archiwum Polskiego Radia w Warszawie, przy czym dwie pierwsze zachowały się w nagraniach z 1950 roku, pozostałe natomiast nagrano w 2006 roku na podstawie rękopisu odnalezionego w Bibliotece Polskiego Radia. Niestety, niewiele o tych krótkich utworach wiadomo – sam kompozytor nie umieścił ich ani w katalogu swych kompozycji, ani też nie wspominał o nich w autobiografii. 

Wydaje się, że musiały powstać na zamówienie Polskiego Radia jako ilustracje do audycji. Wszystkie mają bowiem ilustracyjny, wyraźnie pieśniowy charakter, przy czym np. Romans i Małą balladę cechuje nastrojowość i pełen nostalgii liryzm, natomiast Pieśń pracy to diametralnie odmienny, energiczny marsz, będący rodzajem orkiestrowej pieśni masowej, na co zresztą wskazuje tytuł. Charakter marsza podkreśla wyrazisty, ostinatowy akompaniament fortepianu. 

Za użytkowym przeznaczeniem wszystkich kompozycji przemawia również ich prosta, zwrotkowa budowa oraz zastosowany język muzyczny – tonalny, znaczony wyraźnie prowadzoną linią melodyczną, dobarwianą orkiestrowym akompaniamentem. 

Z zachowanych informacji wynika, że jedynie Romans został wykonany publicznie, nagrania dokonano bowiem podczas koncertu, który odbył się 22 sierpnia 1950 roku w Filharmonii Warszawskiej. Utwór zagrała wówczas Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia.