Alfabet - Andrzej Panufnik

‹ wróć do całego alfabetu

Socrealizm (realizm socjalistyczny)

Doktryna estetyczna narzucona muzyce polskiej pod koniec lat 40. XX wieku. Zdominowała obraz rodzimej twórczości muzycznej początku lat 50., zmuszając kompozytorów do szeregu ustępstw na rzecz uproszczenia języka muzycznego. Ograniczenia socrealizmu, jak również nasilające się naciski natury politycznej doprowadziły Panufnika do kryzysu twórczego i w konsekwencji do nielegalnego opuszczenia Polski w 1954 roku.