Alfabet - Andrzej Panufnik

‹ wróć do całego alfabetu

Boulanger, Nadia

Kompozytorka i wybitna pedagog kompozycji, do której jeszcze przed wojną jeździli na studia polscy kompozytorzy. Panufnik nigdy nie był jej uczniem, ale połączyła go z Boulanger długoletnia przyjaźń. Nadia niezwykle wysoko ceniła jego muzykę, była też matką chrzestną córki Panufnika, Roxanny (patrz też Roxanna i Mycielski, Zygmunt).