Orawa | opinie


Prawykonanie Orawy w Sali Biura Wystaw Artystycznych w Zakopanem stało się również bardzo szczególnym świętem – przyjechała na nie grupa orawskich górali spod Jabłonki, która po wykonaniu założyła nieco zakłopotanemu, ale myślę, że bardzo szczęśliwemu Wojtkowi na głowę góralski kapelusz. W dedykacji na partyturze wydanej przez Petersa Wojtek napisał mi potem: „Wojtkowi Michniewskiemu, współwłaścicielowi – jeśli pozwoli – Orawy...” i jest to najpiękniejsza zapewne rzecz, jaką kompozytor mógłby powiedzieć wykonawcy swojego utworu.

(Wojciecha Kilara wspomina Wojciech Michniewski, „MWM” [Muzyka w mieście], 2014 nr 3)